مبلغ گرامی برای اعزام ماه مبارک رمضان با سازمان تبلیغات اسلامی منطقه تماس بگیرید.